LKTA asociacijai priklauso daugiau nei 400 nari?, vykdan?i? kaimo turizmo veikl? ar kitas turizmo paslaugas kaime. Svetain?je galite rasti daugyb? gandro ×enklu pa×ym?t? sodyb? Üeimos ir ?moni? Üvent?ms, renginiams, vestuv?ms.
Naujausi produktai ir akcijos