?inski? ?kis ?registruotas 2007 m. Pirm?sias avis ?inski? šeimyna ?sigijo 2007 09 05. Nupirkus 5 Romanovo veisl?s avytes ir 1 veislin? avin?, ši veisl? auginama iki šiol. Pl?sdami ?k?, šeima didino galvij? bandas – 2010 m. ? ?k? atvežta 10 Suffolk veisl?s avy?i? ir 2 avinai. 2011 m. iš Vokietijos buvo atvežta 5 Suffolk veisl?s ?riaved?s ir 2 avinai reproduktoriai. 2012 m. ? ?k? atvežta 15 Lietuvos juodagalvi? veisl?s avi? ir 1 avinas. Dabar ?inski? ?kyje yra apie 400 Romanovo, Lietuvos juodagalvi?, Suffolk, Vokietijos m?sini? ?riavedži?, 6 avin? reproduktori?. M?s? veisl?s yra pripažintos veislin?mis bandomis, tod?l, nuolat vertinamas avi? veislingumas, produktyvumas, išsivystymas, konstitucija bei m?sos kokyb?.
Naujausi produktai ir akcijos