UAB "Ekologiniai projektai" teikia buitinių ir paviršinių nuotėkų valymo įrenginių, riebalų gaudyklių, siurblinių, automatizuotų sistemų projektavimo, teikimo, montavimo, priežiūros ir remonto paslaugas, Įmonė turi visus šiems darbams atlikti reikalingus atestatus, joje dirba atestuoti ir patyrę specialistai. Įmonė rengia ir suderina su atitinkamomis tarnybomis ypatingų statinių techninius projektus, rengia paraiškas TIPK leidimui gauti, atlieka poveikio aplinkai vertinimo procedūrą (PAV), kitą aplinkosauginę dokumentaciją. Tiekiame įvairius nuotėkų valymo įrenginius (buitinių nuotėkų, paviršinių nuotėkų valymo įrenginius, riebalų gaudykles), siurblines, talpas, rezervuarus. UAB "Ekologiniai projektai" įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre (ATĮR), turi pavojingų atliekų surinkimo licenziją, bei atestuotus specialistus. Buitinių nuotėkų valymo įrenginius bei orapūtes prižiūri nemažą darbinę patirtį šioje srityje turintys darbuotojai.
Naujausi produktai ir akcijos