Esame septyni? entuziast? komanda FAST FOCUS, teikianti foto ir video paslaugas. Susib?r?me tam, kad J?s? originalias id?jas ir troškimus kokybiškai paverstume realybe. Kasdien stengiam?s užfiksuoti ir pasidalinti kiekviena akimirka, kuri Jus nustebint? savo originalumu, suteikt? pla?i? šypsen? ir ?kv?pt? siekti savo tiksl?. Spar?iai ple?iam?s, nes esame ambicingi žmon?s – dalyvaujame verslumo konkurse “Lihuania Junior Achievement”, o visai neseniai “Bzn Startup Awards” konkurse savo grup?je už?m?me II-aj? viet?. M?s? teikiamos paslaugos, kokyb?s pavyzdžiai, darbo ?kainiai, kontaktai ir informacija apie mus: www.FAST-FOCUS.NET Turite užsakym?, id?j?, klausim?, reklamos ar bendradarbiavimo pasi?lym?? Dr?siai rašykite mums! Info@FAST-FOCUS.NET
Naujausi produktai ir akcijos