Reklamele.lt bendrosios taisykl?s

Reklamele.lt informacinio pob?dio reklaminis portalas, kurio tikslas pateikti klientui reikaling?, nauding? bei pelning? informacij?. io portalo nariais gali tapti ?mon?s bei privat?s asmenys, kurie turi parodyti ar reklamuoti savo si?lomas prekes ar paslaugas.

is portalas skirtas siekiantiems komercini? tiksl?. Kiekvienas narys sukurtoje anketoje gal?s talpinti piln? informacij? apie savo vykdom? veikl?, si?lomas prekes, paslaugas ar atliktus darbus perteiktus nuotraukose. Kiekvienas narys gali bet kada atnaujinti savo informacij?, preki? katalog?, vykdyti ?vairias akcijas, nuolaidas.

Nario registracija

Susikurkite asmenin? reklamin? puslap? ir prad?kite efektyvi? reklam? internete. Narys gali susikurti tik vien? reklamin? anket?.

Registruoti nariai gaus savo puslap? reklamos :

Isamiai supaindins su ?mon? ar teikiamomis paslaugomis.

Tur?s internetin? nuorod?, kuri? gal?s naudoti nukreipti klientus ? savo reklamuojam? puslap?.

Tur?s galimyb? skelbti akcijas, pasi?lymus, nuolaidas ar kt. informacij?.

Klientai lengvai ir greitai susisieks su ?mon? ar paslaug? teik?jais.

J?s? puslapis bus randamas reklamele.lt paiekos sistemoje.

Reklamele.lt puiki galimyb? ir ieitis tiems, kurie neturi internetinio puslapio, nes galite susikurti puiki? prekybai skirt? anket?.

Nario informacijos talpinimo taisykl?s

Nario anketa privalo b?ti patalpinta tik jam skirtoje atitinkamos Internetin?s svetain?s kategorijoje.

Nariui draudiama skelbime pateikti tikrov?s neatitinkan?ios informacijos. Pateikdamas duomenis narys patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir isami.

Narys talpindamas reklamin? informacij? i ties? privalo tur?ti tok? si?lom? objekt?/paslaug?. Draudiama si?lyti objekt?/paslaug?, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teis?s disponuoti.

Reklama savo turiniu, forma, negali prietarauti visuotinai pripaintoms etikos ar moral?s normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teis?s aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

Patalpindamas informacij? narys patvirtina, kad jis turi teis? naudoti fotografijas ir is naudojimas nepaeidia joki? tre?i?j? asmen? teisi?.

Patalpindamas reklam? narys privalo laikytis reklamele.lt nurodyt? patalpinimo instrukcij? ir i? Taisykli?.

i? taisykli? nesilaikymo atveju narys gali b?ti persp?tas arba jo anketa bus trinama be persp?jimo.

 

Atsakomyb?s ribojimas

Reklamele.lt administracija neprisiima atsakomyb?s u pateiktos informacijos turin?, j? neatitikim? tikrov?je ir neatsako u joki? al?, padaryt? Vartotojui ar tretiems asmenims, kompiuterinei sistemai.

Pasteb?jus apgaules, suk?iavimo atvejus b?tina praneti apie tai reklamele.lt administracijai el. Laiku. info@reklamele.lt

 

Profilio pildymo paaikinimai:

VARDAS,PAVARD? – iame laukelyje galite ?rayti savo vard? ir pavard?, ta?iau tai neb?tina, jeigu to nepageidaujate, tiesiog ?raykite savo profilio pavadinim? arba -emiau upildykite ?mon?s pavadinim?.

INTERNETIN? SVETAIN? jai turite internetin? svetain? ?raykite jos nuorod?, kuri nukreips tiesiai ? j?s? puslap?.

MIESTAS miest? pasirinkti b?tina, kadangi taip jus grei?iau suras paiekos sistema, ne?vedus miesto jus sistema ignoruos ir galite b?ti nerodomi. Jei jus prekiaujate internetu ir galite siusti ? visus Lietuvos miestus, paym?kite VISI MIESTAI.

MUS RASITE : iame laukelyje nurodykite adres?, kuriuo jus gali klientai rasti, taip pat galite nurodyti ir kit? informacij? kaip darbo laik? ir pan.

EL. PATAS io laukelio neprivalote pildyti, jai nenorite, kad vieai b?t? rodomas el. Patas. J?s? klientai gal?s tiesiog upildyti inut? j?s? profilyje ir jums laikas nukeliaus ? j?s? el. Pat? kur? nurod?te registruodamiesi iame portale.

SKYPE jai turite skype nurodykite, tai bus puiki susisiekimo priemon? su jumis.

FACEBOOK jai turite facebook anket?, galite ?kelti nuorod?, kuri nuves ? j?s? facebook puslap?.

APIE MUS – iame laukelyje apraykite apie ?mon?, apie savo veikl?, kada susik?r?te, kiek laiko dirbate, k? naudingo nuveik?te ir pan. J?s? informacijos perteikimo galimyb?s neribotos. Galite aprayti ir suteikti informacij? apie konkret? produkt? su isamiais paaikinimais ir pan.

P.S B?tina ?kelti 1 ar daugiau ?ra? su j?s? reklamuojamais ar si?lomais produktais, taip paym?site j?s? ?monei priklausan?i? kategorij?. Galite prid?ti ?raus apie j?s? vykdomas akcijas, preki? papildymus, naujienas, nuolaidas ir pan. ?ra? su nuotraukomis galite kelti neribot? kiek?.

Keliant nuotraukas rekomenduojame naudoti CHROME arba FIREFOX narykles.